મીન રાશિભવિષ્ય 2023/મીન રાશિફળ 2023/મીન રાશિભવિષ્ય વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯ Min Rashibhavishy 2023 full detail

મીન રાશિભવિષ્ય 2023: તા. ૨૬ ઓકટોબર ૨૦૨૨ થી વિક્ર્મ સંવત ૨૦૭૯ નવું વર્ષ બેસતુ વર્ષ ચાલુ થઇ રહ્યુ છે. વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯ નુ વાર્ષિક રાશિફળ, ૨૦૭૯ નુ વાર્ષિક રાશિફળ, ૨૦૭૯ નું પંચાંગ,૨૦૭૯ નુ જ્યોતિષ બાબતે લોકો વારંવાર સર્ચ કરતા હોય છે. મીન રાશિના જાતકો માટે ૨૦૨૩ નું વર્ષ કેવું રહેશે ? વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯ નું વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ દરમિયાન રહેશે. લોકો મીન રાહિ લકી નંબર, મીન રાશિ ભવિષ્ય, મીન રાશિ આજની વગેરે બાબતે વારંવાર સર્ચ કરતા હોય છે. અહિ અમે આ પોસ્ટમા આપને મીન રાશિનું વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯ નુ વાર્ષિક રાશિભવિષ્ય પુરુ પાડવાનો પ્રયાસ કરીશુ. જે આપને આખુ વર્શ રાશિફળ વાંચવા માટે ઉપયોગી બનશે..

મીન રાશિભવિષ્ય 2023

મીન રાશિફળ 2023 : :

 • આજનુ મીન રાશિફળ
 • દૈનિક મીન રાશિફળ
 • મીન રાશિ માસિક રાશિભવિષ્ય
 • મીન સાપ્તાહિક રાશિફળ
 • મીન રાશિ વાર્ષિક રાશિફળ

મીન રાશિભવિષ્ય વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯

આવનારુ વર્ષ ૨૦૭૯ નુ મીન રાશિના જાતકો માટે કેવું રહેશે ? મીન રાશિના નોકરીયાતો માટે ૨૦૭૯ ના વર્ષનું રાશિભવિષ્ય. મીન રાશિના નોકરી ઇચ્છુકો માટે ૨૦૭૯ ના વર્ષનું રાશિભવિષ્ય. મીન રાશિના યુવાનો માટે ૨૦૭૯ ના વર્ષનું રાશિભવિષ્ય. મીન રાશિના લગ્ન ઇચ્છુકો માટે ૨૦૭૯ ના વર્ષનું રાશિભવિષ્ય. મીન રાશિના જાતકો માટે દાંપત્ય જીવન સંબંધિ ૨૦૭૯ નુ રાશિફળ. ૨૦૭૯ ના વર્ષમાં મીન રાશિના લોકો માટે આર્થીક બાબતોમા રાશિભવિષ્ય. સ્વાસ્થ્ય બાબતમાં મીન રાશિનું ૨૦૭૯ નુ રાશિફળ.

મીન રાશિ વાર્ષિક રાશિફળ 2023

મીન રાશિ એટેલે જેમના નામ દ,ચ,ઝ,થ થી શરૂ થાય છે. મીન રાશિ પરથી આવતા નામ બાબતે આપને આ વેબસાઇટમાં અલગ પોસ્ટ મળી રહેશે. આ પોસ્ટમાં મીન રાશિફળ વિડિયો પણ આપેલ છે. જે આપને ઉપયોગી બનશે.

See also  વૃષભ રાશિભવિષ્ય 2023/વૃષભ રાશિફળ 2023/વૃષભ રાશિભવિષ્ય વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯ Vrushbh Rashibhavishy 2023 full detail
મીન રાશિભવિષ્ય 2023/મીન રાશિફળ 2023/મીન રાશિભવિષ્ય વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯
મીન રાશિભવિષ્ય 2023/મીન રાશિફળ 2023/મીન રાશિભવિષ્ય વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯

મીન રાશિનું વાર્ષિક રાશિફળ વાંચવા અહિં ક્લીક કરો

મીન રાશિનું વાર્ષિક રાશિફળ વિડિયો જોવા અહિં ક્લીક કરો.

Pisces Horoscope 2023

 • Astrological Particulars( Avakahra Chakra, Ghat Chakra and Geographical details)
 • Planetary Positions( Houses, Degree, Nakshtra( Star) etc)
 • Distance( Aspects) between globes to globes.
 • Shodash Varga Kundali – all 16 maps
 • Vimshottari Dasha – Maha dasha, Antar, Patyantar, Sukshma & Pran Dasha
 • Ashtak Varga of all palnets, Kaksha( house) strength, Sarvashtaka Varga and yogas grounded on Ashtak Varga and Sarvashtaka Varga, Detail compliances from Sarvashtaka varga
 • Bhava Sphutas & Kundalis
 • Bhava Kundali & Chalit Kundali.
 • Distance( Aspects) between different houses and globes.
 • Graha Maitri Chakras( General, Tatkalik and panchadha( Five Fold)
 • Planetary Avasthas & Tara Chakras( sannadi, sthunas and other important nakshtra( Star) groups.
 • Planetary Positions & Dispositions in Transit( Gochar)
 • General Prediction( Mental Prediction, Physical Appearance, rates, Negative traits, Specific Characters, Occupation, Favourable and unfavourable globes, Famous persons having same ascendant( Lagna) as yours
 • Planetary Combinations( Yoga) Applicable in Kundali Horoscope-Important Yogas Dhana Yogas, Vitta Hani Yogas, Nabhasha Yogas, Anishta Yogas, Ravi Yogas, Chandra Yogas, Pancha Mahapurusha Yogas, Graha Malika Yogas, Arishta Yogas( Coverage of approx 750 Yogas)
 • prognostications of Conveyance( Gochar) of all the globes.

મીન રાશિનું દૈનિક રાશિફળ વાંચવા અહિં ક્લીક કરો

5 thoughts on “મીન રાશિભવિષ્ય 2023/મીન રાશિફળ 2023/મીન રાશિભવિષ્ય વિક્રમ સંવત ૨૦૭૯ Min Rashibhavishy 2023 full detail”

Leave a Comment