આશ્રમશાળા ભરતી 2022 બારડોલી સુરત આશ્રમશાળા શિક્ષણસહાયક ભરતી aashram shala bharti surat full Detail

આશ્રમશાળા ભરતી 2022 બારડોલી સુરત આશ્રમશાળા શિક્ષણસહાયક ભરતી :

Post Name :-Ashramshala Surat Recruitment
Category :- Job
Portal :- rojgarupdates.in/
Post Date :- 06/10/2022

આશ્રમશાળા ભરતી 2022 બારડોલી સુરત આશ્રમશાળા શિક્ષણસહાયક ભરતી

Ashramshala Bharti Surat Recruitment 2022
Job Details:

Posts:
Shikshan Sahayak

Total No. of Posts: 02

Eligibility Criteria:

Read also: CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 540 જગ્યા

આશ્રમશાળા ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ક્રમ નં.૧ ની જાહેરાત માટે : બી.એ. બી.એડ. અને TAT-1 પાસ (માધ્યમિક વિભાગ)
  • ક્રમ નં.૨ ની જાહેરાત માટે : બી.એસ.સી.. બી.એડ. અને TAT-1 પાસ (માધ્યમિક વિભાગ)

Educational Qualification:
Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process:
Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?

Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.

Read Also: ONGC ભરતી ૮૭૧ જગ્યાઓ 2022, ONGC Recruitment 871 posts Full info

આશ્રમશાળા ભરતી અરજી ફોર્મ 2022

Important Link

Download Official Notification :- CLick Here

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Last Date: Within 10 days from the date of Advt. Published (Advt. Published Date: 02-10-2022)

આશ્રમશાળા ભરતી 2022
આશ્રમશાળા ભરતી 2022

આશ્રમશાળા ભરતી જાહેરાત

આશ્રમ શાળા ભરતી ૨૦૨૨ સુરત
આશ્રમ શાળા ભરતી ૨૦૨૨ સુરત

Leave a Comment